Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.
Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

BE(NL)

Privacybeleid

Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf en onze websites. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy zeer serieus. Hierna willen wij u informeren over de omgang met uw gegevens. De verantwoordelijke is:

igus® GmbH
Spicher Str. 1a
D-51147 Keulen
Tel.: +49 2203 9649 0
Fax: +49 2203 9649 222
E-mail: info@igus.de

Wanneer u gebruik maakt van een dienst van igus®, zoals door gebruik te maken van onze websites of door te solliciteren naar een functie, verwerken wij uw persoonsgegevens.

Wij verwerken uw persoonsgegevens vertrouwelijk en uitsluitend voor het doel dat wij u mededelen bij het verzamelen van de gegevens. Onze maatstaven voor de verwerking van uw gegevens zijn de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en alle andere toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

1. Levering van onze websites

Bij elk bezoek aan onze websites verzamelen we via onze systemen een reeks algemene gegevens en informatie, waaronder persoonsgegevens. De volgende gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van onze websites:

 • IP-adres (eventueel in geanonimiseerde, verkorte vorm)
 • Datum en tijd van aanvraag (tijdstempel)
 • Verzoekdetails en doeladres (protocolversie, HTTP-methode, referer, UserAgent-string)
 • Naam van het opgehaalde bestand en de grootte van de overgedragen gegevens (opgevraagde URL inclusief queryreeks, grootte in byte)
 • Informatie over of het ophalen is gelukt (HTTP-statuscode)
 • Website waarvan het verzoek afkomstig is
 • Browsertype en gebruikte app
 • Besturingssysteem en interface
 • Taal en versie van browsersoftware

 
Bij de verwerking van deze gegevens trekken wij geen conclusies over uw persoon. Er is geen persoonlijke evaluatie, evaluatie voor marketing of profilering van welke aard dan ook.
 
De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is art. 6 (1) f) AVG. Deze verwerking van gegevens is strikt noodzakelijk voor het beschikbaar stellen van onze websites en om de veiligheid en stabiliteit van onze systemen te waarborgen. Hierin ligt ons legitiem belang. Zonder deze verwerking van gegevens kunt u onze websites niet gebruiken, wat betekent dat u geen bezwaar kunt maken.
 
Uw gegevens worden verwijderd bij het verlaten van onze websites en het beëindigen van de huidige sessie. Uw IP-adres wordt binnen 7 dagen na het einde van uw bezoek verwijderd.

2. Gebruik van cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies worden opgeslagen op uw apparaat en vervolgens doorgestuurd naar onze website. Een cookie bevat een karakteristieke string welke een duidelijke identificatie mogelijk maakt van uw webbrowser bij een herhaald bezoek.
 U kunt de afhandeling van cookies zelf configureren. Door het aanpassen van uw browserinstellingen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Eerder opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch worden gedaan. Door het deactiveren van cookies op onze website, kan dit resulteren in het niet in staat zijn volledig gebruik te maken van alle functionaliteiten van onze website.
 
Meer diepgaande informatie over cookies is te vinden in ons Cookiebeleid.

3. Integratie van andere diensten

3.1 Integratie van Google diensten
We hebben de vermelde diensten geïntegreerd van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ('Google'). Bij het gebruik van deze diensten kan Google uw persoonsgegevens verwerken. In dit geval is het mogelijk dat Google uw persoonlijke gegevens ook naar een Amerikaanse server overdraagt. Google is verplicht om te voldoen aan het EU-VS-privacyschild-raamwerk, aanvullende informatie hierover vindt u onder https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens Google verwerkt en hoe die gegevens door Google worden verwerkt. Volgens het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/privacy?gl=de#infocollect), kunnen de volgende soorten persoonsgegevens worden verwerkt:
 • Informatie over welke apps, browsers en apparaten je gebruikt terwijl je de services van Google gebruikt.
 • Unieke identifiers, het type en de instellingen van uw browser, het type en de instelling van uw apparaat, besturingssysteem, informatie over het gebruikte mobiele netwerk (naam provider, telefoonnummer, app-versienummer).
 • Gegevens over de interacties van uw apps, browsers en apparaten met Google-services (bijv. IP-adres, crashrapporten, systeemactiviteit evenals datum, tijd en verwijzende URL van uw verzoek).
 • Gegevens over uw activiteit (bijv. zoektermen, bekeken video's, advertenties en inhoud waarmee u interactie hebt).
Aanvullende informatie over hoe Google gegevens van websites met geïntegreerde Google services gebruikt, vindt u onder https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverwerking door Google en over uw rechten en opties vindt u onder https://policies.google.com/privacy. Zie bovendien https://safety.google/privacy/privacy-controls/ voor informatie over uw privacyopties.

3.1.1 Google Maps
Wij gebruiken Google Maps. Google Maps is een kaartservice die bedoeld is om het gemakkelijker te maken om de locaties te vinden die we op onze websites vermelden. Bij het gebruik van Google Maps kunnen gegevens over uw gebruik van de dienst door Google worden verwerkt.
De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 (1) a) AVG.
Recht op herroeping
U heeft het recht uw toestemming te allen tijde te herroepen voor de toekomst, zonder argumentatie.
Mocht u niet akkoord gaan met de overdracht van uw data aan Google terwijl u onze websites gebruikt, dan heeft u de optie om Google Ads volledig te deactiveren. Om dit te doen, moet u Google Maps deactiveren in uw browserinstellingen (zie Cookiebeleid). Dit kan enkele van de functies op onze websites blokkeren.

Informatie over de certificering van het privacyschild van Google en aanvullende opmerkingen over gegevensverwerking bij het gebruik van Google-services vindt u onder „3.1 Integratie van Google-services“.
U bent op geen enkele wijze verplicht om uw persoonlijke gegevens te verstrekken, noch juridisch, nog contractueel. Echter, wanneer u ervoor kiest uw persoonlijke gegevens niet te verstrekken kan dit de functionaliteit van onze websites beperken.3.1.2. Google Web Fonts
We gebruiken Google Web Fonts om ervoor te zorgen dat onze inhoud correct wordt weergegeven en visueel in verschillende browsers wordt weergegeven. Wanneer u onze websites bezoekt, laadt uw browser de door Google geleverde web-fonts in zijn cache om teksten en lettertypen correct weer te geven. Uw browser maakt daarbij verbinding met de servers van Fonticons. Om deze verbinding tot stand te brengen, verwerkt Google uw IP-adres. Als uw browser deze functie niet ondersteunt, wordt in plaats daarvan een van de standaardlettertypen van uw apparaat gebruikt. Uw informatie kan daarbij door Google worden doorgestuurd naar een Amerikaanse server. De wettelijke grond voor het verwerken van data is artikel 6 (1) f) AVG.
Recht op herroeping
U heeft het recht uw toestemming te allen tijde te herroepen voor de toekomst, zonder argumentatie.
Mocht u het niet eens zijn met de overdracht van uw gegevens naar Google tijdens het gebruik van onze websites, dan hebt u de mogelijkheid om Google Web Fonts volledig te deactiveren. Hiervoor moet u JavaScript in uw browserinstellingen deactiveren. Hierdoor kunt u Google Web Fonts niet gebruiken en gebruikt uw browser in plaats daarvan standaardlettertypen.

Informatie over de certificering van het privacyschild van Google en aanvullende opmerkingen over gegevensverwerking bij het gebruik van Google-services vindt u onder „3.1 Integratie van Google-services“.
U bent op geen enkele wijze verplicht om uw persoonlijke gegevens te verstrekken, noch juridisch, nog contractueel. Echter, wanneer u ervoor kiest uw persoonlijke gegevens niet te verstrekken kan dit de functionaliteit van onze websites beperken.
 
3.2 Implementatie van andere diensten
3.2.1 Font Awesome
Onze websites gebruiken Font Awesome van Fonticons, Inc. (https://fontawesome.com), om lettertypen consistent weer te geven. Wanneer u onze websites bezoekt, laadt uw browser de web fonts die door Fonticons worden geleverd in zijn cache om teksten en lettertypen correct weer te geven. Uw browser maakt daarbij verbinding met de servers van Google. Om deze verbinding tot stand te brengen, verwerkt Fonticons uw IP-adres.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 (1) a) AVG.
Recht op herroeping
U heeft het recht uw toestemming te allen tijde te herroepen voor de toekomst, zonder argumentatie. Mocht u het niet eens zijn met de overdracht van uw gegevens aan Fonticons tijdens het gebruik van onze websites, dan heeft u de mogelijkheid om Font Awesome volledig te deactiveren. Om dit te doen, moet u Font Awesome deactiveren in uw browserinstellingen. Dit zal ertoe leiden dat u Font Awesome niet kunt gebruiken en dat uw browser in plaats daarvan standaardlettertypen zal gebruiken.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Fonticon onder https://fontawesome.com/privacy.
U bent op geen enkele wijze verplicht om uw persoonlijke gegevens te verstrekken, noch juridisch, nog contractueel. Echter, wanneer u ervoor kiest uw persoonlijke gegevens niet te verstrekken kan dit de functionaliteit van onze websites beperken.3.2.2 Mouseflow
Onze websites gebruiken Mouseflow, een webanalysetool van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken. We gebruiken Mouseflow om het gebruik van onze websites en van individuele functies en aanbiedingen te analyseren om onze websites te optimaliseren.
De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 (1) a) AVG.
Recht op herroeping
U heeft het recht uw toestemming te allen tijde te herroepen voor de toekomst, zonder argumentatie.
Mocht u het niet eens zijn met de overdracht van uw gegevens aan Mouseflow tijdens het gebruik van onze websites, dan heeft u de mogelijkheid om Mouseflow volledig te deactiveren (zie Cookiebeleid). U kunt Mouseflow ook deactiveren via https://www.mouseflow.de/opt-out.
Dit kan enkele van de functies op onze websites blokkeren.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Mouseflow is te vinden op https://mouseflow.de/privacy/.
U bent op geen enkele wijze verplicht om uw persoonlijke gegevens te verstrekken, noch juridisch, nog contractueel. Echter, wanneer u ervoor kiest uw persoonlijke gegevens niet te verstrekken kan dit de functionaliteit van onze websites beperken.

4. Contactpersoon

U heeft meerdere opties om contact met ons op te nemen.

4.1 Omvang van gegevensverwerking
We bieden u meerdere manieren om contact met ons op te nemen via onze websites (e-mail, post, telefoon, chat). Wanneer u een van deze gebruikt om contact met ons op te nemen, slaan we alle verstrekte persoonlijke gegevens op (bijv. e-mailadres, adres, telefoonnummer of andere informatie die kan worden afgeleid uit de inhoud van uw contactverzoek).
 
4.2 Rechtsgrond
Als uw contactverzoek betrekking heeft op een bestaand contract of precontractueel van aard is, is de rechtsgrond art. 6 (1) b) AVG. In elk ander geval is de rechtsgrond art. 6 (1) f) AVG. Het is ons gerechtvaardigd belang om uw contactverzoeken te verwerken.
 
4.3 Doel van de verwerking
Het doel van de gegevensverwerking is het afhandelen van uw contactverzoek. Uw gegevens worden uitsluitend voor dit doel verwerkt en niet aan derden verstrekt.
 
4.4 Bewaartermijn van uw gegevens
Nadat uw verzoek is verwerkt, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking. Uw gegevens worden verwijderd na de door de belasting- en handelswetgeving vastgestelde vervaltermijnen. Dit zijn 10 jaar voor het boeken van een voucher conform § 147 (1) van de Duitse fiscale regelgeving (AO) en 6 jaar voor zakelijke administratie vanaf § 257 (1) van de Duitse commerciële regelgeving (B).
 U bent op geen enkele wijze verplicht om uw persoonlijke gegevens te verstrekken, noch juridisch, nog contractueel. Zonder het verstrekken van uw gegevens kunt u echter mogelijk niet alle verstrekte contactmogelijkheden gebruiken.

5. Nieuwsbrief

Op onze websites bieden wij de mogelijkheid om u te abonneren op onze gratis nieuwsbrief.

5.1 Omvang van de gegevensverwerking
Bij het abonneren op onze nieuwsbrief verwerken wij de volgende gegevens:
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Voornaam (optioneel)
 • Achternaam (optioneel)
 • Aanhef (optioneel)
 • E-mailadres
 • Postcode
 • Land
 • IP-adres van gebruikt apparaat
 • Datum en tijd van aanvraag
We vragen uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens als onderdeel van het aanmeldingsproces. We beveiligen de aanmelding via een zogenaamd dubbel opt-in-proces. We doen dit om te waarborgen dat het opgegeven e-mailadres echt van u is. Na het invoeren van de benodigde informatie ontvangt u een geautomatiseerde e-mail met een activeringslink. U moet deze link bevestigen om u te abonneren op onze nieuwsbrief. Onze promotionele e-mails gebruiken trackingpixels. Dit zijn miniatuurafbeeldingen die zijn ingesloten in e-mails die via HTML-format. Dit stelt ons in staat om statistische logbestandsanalyse uit te voeren, omdat we kunnen zien hoeveel gebruikers elke e-mail hebben geopend door hoeveel gebruikers de trackingpixel hebben geladen. We gebruiken deze informatie om onze marketingcampagnes te optimaliseren.

5.2 Rechtsgrond
Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 (1) a) AVG.
Recht op herroeping
U heeft het recht uw toestemming te allen tijde te herroepen voor de toekomst, zonder argumentatie.
U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de link aan het einde van elke e-mail.

5.3 Doel van de verwerking
Uw gegevens worden verwerkt ten behoeve van het aanbieden van een nieuwsbriefabonnement en worden uitsluitend voor dit doel verwerkt. We geven uw gegevens rechtmatig door aan onze serviceprovider Hubspot. U kunt aanvullende informatie over gegevensverwerking via HubSpot vinden in hun privacybeleid onder https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

5.4 Bewaartermijn van uw gegevens
Wij bewaren uw gegevens zolang u geabonneerd blijft op onze nieuwsbrief. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken, noch wettelijk noch contractueel. Het is echter niet mogelijk om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief zonder uw gegevens te verstrekken.

6. Verstrekken van productinformatie

6.1 E-Mail-Marketing in verband met onze nieuwsbrief en document-downloads
6.1.1 Omvang van de gegevensverwerking
Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief of uw persoonlijke gegevens verstrekt om documenten te downloaden (dit is optioneel, het downloaden van documenten is mogelijk zonder persoonlijke gegevens te verstrekken), verwerken we de persoonlijke gegevens die u verstrekt om u regelmatig informatie te sturen over producten, nieuws, beurzen en gebeurtenissen via e-mail.
Onze promotionele e-mails gebruiken trackingpixels. Dit zijn miniatuurafbeeldingen die zijn ingesloten in e-mails die via HTML-indeling worden verzonden. Ze stellen ons in staat om statistische logbestandanalyse uit te voeren, omdat we kunnen zien hoeveel gebruikers elke e-mail hebben geopend door hoeveel gebruikers de trackingpixel hebben geladen. We gebruiken deze informatie om onze marketingcampagnes te optimaliseren.

6.1.2 Rechtsgrond
Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 (1) a) AVG.
Recht op herroeping
U heeft het recht uw toestemming te allen tijde te herroepen voor de toekomst, zonder argumentatie.
U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de link aan het einde van elke e-mail of door een e-mail te sturen naar de-data-protection@igus.net.

6.1.3 Doel van de verwerking
Uw gegevens worden verwerkt ten behoeve van het aanbieden van een nieuwsbriefabonnement en worden uitsluitend voor dit doel verwerkt. We geven uw gegevens rechtmatig door aan onze serviceprovider Hubspot. U kunt aanvullende informatie over gegevensverwerking via HubSpot vinden in hun privacybeleid onder https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

6.1.4 Bewaartermijn van uw gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat u uw toestemming intrekt. Na uw herroeping zullen we al uw persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij u er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat deze ook voor andere doeleinden worden verwerkt of we een wettelijke reden hebben om deze te bewaren die we aan u hebben meegedeeld.
 U bent op geen enkele wijze verplicht om uw persoonlijke gegevens te verstrekken, noch juridisch, nog contractueel. In dat geval kunnen wij u echter geen informatie sturen over onze producten en diensten.

6.2 E-mailmarketing in verband met de verkoop van producten
6.2.1 Omvang van gegevensverwerking
Als we uw persoonlijke gegevens (voornaam/achternaam, e-mailadres) hebben ontvangen als onderdeel van de verkoop van onze producten en u hiertegen geen bezwaar maakt, behouden we ons het recht voor om u regelmatig informatie over vergelijkbare producten per e-mail te sturen per § 7 (3) UWG.
Onze promotionele e-mails gebruiken trackingpixels. Dit zijn miniatuurafbeeldingen die zijn ingesloten in e-mails die via HTML-indeling worden verzonden. Ze stellen ons in staat om statistische logfile-analyse uit te voeren, omdat we kunnen zien hoeveel gebruikers elke e-mail hebben geopend door hoeveel gebruikers de trackingpixel hebben geladen. We gebruiken deze informatie om onze marketingcampagnes te optimaliseren.

6.2.2 Rechtsgrond
Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 (1) f) AVG. We hebben een gerechtvaardigd belang om contact op te nemen met onze klanten.
Recht op bezwaar
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens zonder argumentatie, en dit geldt dan voor de toekomst. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar de-data-protection@igus.net of door de link te gebruiken die in elke promotionele e-mail is opgenomen.
We zullen alle verwerking van uw persoonlijke gegevens staken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor onze verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.

6.2.3 Doel van de verwerking
Het doel van de verwerking is het uitvoeren van marketingmaatregelen. We geven uw gegevens rechtmatig door aan onze serviceprovider Hubspot. U kunt aanvullende informatie over gegevensverwerking via Hubspot vinden in hun privacybeleid onder https://legal.hubspot.com/privacy-policy.
Daarnaast geven we uw gegevens ook rechtmatig door aan onze serviceprovider Salesforce. Aanvullende informatie over gegevensverwerking via Salesforce vindt u onder https://www.salesforce.com/privacy/overview/.

6.2.4 Bewaartermijn van uw gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat u uw toestemming intrekt. Na uw herroeping zullen we al uw persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij u er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat deze ook voor andere doeleinden worden verwerkt of we een wettelijke reden hebben om deze te bewaren die we aan u hebben meegedeeld.
 U bent op geen enkele wijze verplicht om uw persoonlijke gegevens te verstrekken, noch juridisch, nog contractueel. In dat geval kunnen wij u echter geen informatie sturen over onze producten en diensten.

6.3 Postreclame
6.3.1 Omvang van gegevensverwerking
We behouden ons de mogelijkheid voor om uw persoonlijke gegevens (voor-/achternaam, fysiek adres, functie, bedrijf, igus klantnummer) te verwerken om u informatie over onze producten per post te sturen.
 
6.3.2 Rechtsgrond
Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 (1) f) AVG. We hebben een legitiem belang bij onze klanten op een promotionele manier.
Recht op bezwaar
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens zonder argumentatie, en dit geldt dan voor de toekomst. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar de-data-protection@igus.net.
We zullen alle verwerking van uw persoonlijke gegevens staken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor onze verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.

6.3.3 Doel van de verwerking
Het doel van de verwerking is het uitvoeren van marketingmaatregelen.
We geven uw gegevens rechtmatig door aan onze externe dienstverleners om ze af te drukken en te verzenden.

6.3.4 Bewaartermijn van uw gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat u uw toestemming intrekt. Na uw herroeping zullen we al uw persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij u er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat deze ook voor andere doeleinden worden verwerkt of we een wettelijke reden hebben om deze te bewaren die we aan u hebben meegedeeld.
U bent op geen enkele wijze verplicht om uw persoonlijke gegevens te verstrekken, noch juridisch, nog contractueel. In dat geval kunnen wij u echter geen informatie over onze producten en diensten per post toesturen.

6.4 Welkomstbox
6.4.1 Omvang van gegevensverwerking
We bieden nieuwe klanten de mogelijkheid om gratis een welkomstbox te ontvangen met een palet van onze producten. Klanten ontvangen na hun eerste aankoop een e-mailuitnodiging. Als ze dit aanbod accepteren, zullen we hun gegevens (voor-/achternaam, fysiek adres, functie, bedrijf) verwerken om de welkomstbox te bezorgen.
 
6.4.2 Rechtsgrond
Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 (1) a) AVG. Om onnodig plastic afval te voorkomen, sturen we alleen welkomstboxen naar klanten die daarom vragen (= hun toestemming hebben gegeven).
Recht op bezwaar
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens zonder argumentatie, en dit geldt dan voor de toekomst. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar de-data-protection@igus.net.
We zullen alle verwerking van uw persoonlijke gegevens staken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor onze verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.

6.4.3 Doel van de verwerking
Het doel van de verwerking is het uitvoeren van marketingmaatregelen. Wij geven uw gegevens rechtmatig door aan onze dienstverlener johnen-druck GmbH & Co KG. U vindt meer informatie over de verwerking van gegevens via johnen-druck GmbH & Co KG binnen hun privacybeleid onder https://www.johnen-gruppe.de/datenschutz/.
 
6.4.4 Bewaarperiode van uw gegevens
We slaan uw persoonlijke gegevens op totdat u uw toestemming intrekt. Na uw herroeping zullen we al uw persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij u er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat deze ook voor andere doeleinden worden verwerkt of we een wettelijke reden hebben om deze te bewaren die we aan u hebben meegedeeld.
U bent op geen enkele wijze verplicht om uw persoonlijke gegevens te verstrekken, noch juridisch, nog contractueel. In dat geval kunnen wij u echter geen informatie over onze producten en diensten per post toesturen.

6.5 Garantiecertificaat
6.5.1 Omvang van verwerking
Via de online tools op onze website heeft u de mogelijkheid om voor uw specifieke toepassing een garantiebewijs aan te vragen. Hiervoor verwerken wij uw persoonsgegevens (naam & e-mailadres).
 
6.5.2 Rechtsgrond
De gegevensverwerking in verband met het aanmaken van uw certificaat is gebaseerd op art. 6 (1) b) AVG, d.w.z. het is een precontractueel proces.
Recht op bezwaar
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens zonder argumentatie, en dit geldt dan voor de toekomst. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar de-data-protection@igus.net.
We zullen alle verwerking van uw persoonlijke gegevens staken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor onze verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.

6.5.3 Doel van de verwerking
Het doel van de gegevensverwerking is het aanbieden van garantiecertificaten aan onze klanten en geïnteresseerden. Het is noodzakelijk om uw gegevens te verwerken om het certificaat goed te kunnen toekennen en naar u te kunnen verzenden.
Wij behouden ons het recht voor om matching uit te voeren in onze CRM-software Salesforce op basis van de door u verstrekte gegevens. Hiervoor geven wij uw gegevens rechtmatig door aan onze dienstverlener Salesforce. Aanvullende informatie over gegevensverwerking via Salesforce vindt u onder https://www.salesforce.com/privacy/overview/.
 
6.5.4 Bewaartermijn van uw gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat u uw toestemming intrekt. Na uw herroeping zullen we al uw persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij u er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat deze ook voor andere doeleinden worden verwerkt of we een wettelijke reden hebben om deze te bewaren die we aan u hebben meegedeeld.
U bent op geen enkele wijze verplicht om uw persoonlijke gegevens te verstrekken, noch juridisch, nog contractueel. Het is echter niet mogelijk om uw garantiebewijs aan te maken of op te laten sturen zonder dat u uw gegevens verstrekt.

7. Gebruikersonderzoeken

We voeren gebruikersenquêtes uit op onze websites. Deze enquêtes kunnen worden gestart via een feedbackformulier of als reactie op verschillende gebruikersgedragingen, zoals het annuleren van het bestelproces. Als u ervoor kiest om het feedbackformulier in te vullen, kunnen de volgende gegevens aan ons worden overgedragen (zoals door u ingevuld):

 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Aanhef (optioneel)
 • Voornaam (optioneel)
 • Achternaam (optioneel)
 • Adres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land) (optioneel)
 • E-mailadres (optioneel)
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Alle informatie die in de enquête is ingevoerd
 • IP-adres van gebruikt apparaat
 • Datum en tijd van aanvraag


Afhankelijk van de context van elk formulier kunnen we in bepaalde gevallen sommige van de hierboven vermelde gegevens als optioneel beschouwen, zoals vereist als we dit nodig achten voor latere communicatie.
De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 (1) a) AVG. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend voor het evalueren van onderzoeksresultaten en eventuele vervolgcommunicatie. Hiervoor geven we je gegevens door aan onze subverwerker Survicate.
Survicate, Przyrynek 14, 00-219 Warszawa, Polen, is een dienst voor het maken en evalueren van enquêtes. We gebruiken Survicate om feedback van gebruikers te verzamelen om onze websites en andere diensten te verbeteren. Aanvullende informatie over de verwerking van uw gegevens via Survicate vindt u in hun privacybeleid onder: https://help.survicate.com/en/articles/3943207-terms-of-service-privacy-policy-gdpr- en-dpa.
We behouden ons het recht voor om de gegevens die via enquêtes worden verstrekt, te matchen met onze klantendatabase Hubspot. Door uw contactverzoek toe te wijzen aan uw klantprofiel, kunnen wij effectiever op uw contactverzoeken reageren.

Recht op bezwaar
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens zonder argumentatie, en dit geldt dan voor de toekomst. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar de-data-protection@igus.net.
We zullen alle verwerking van uw persoonlijke gegevens staken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor onze verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.

We verwijderen de resultaten van elke enquête zodra we de resultaten van die enquête niet meer gebruiken.

8. Gegevensverwerking bij gebruik van onze webshop

8.1 Registratie
8.1.1 Omvang van gegevensverwerking
U heeft de mogelijkheid om op onze websites een gebruikersaccount aan te maken. Alle persoonlijke gegevens die tijdens het aanmaken van een account worden verzonden, worden door ons verwerkt. Uit het betreffende formulier kan precies worden afgeleid welke gegevens worden verwerkt. We vermelden alleen die velden als verplicht die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van de respectieve service.
Na het invullen van het formulier ontvangt u een registratie-email op het opgegeven adres met een link die leidt naar een bevestigingspagina om het registratieproces te voltooien. Na registratie kunt u op elk moment inloggen op uw gebruikersaccount door uw e-mailadres en wachtwoord in te voeren.

8.1.2 Rechtsgrond
Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 (1) a) AVG.
Herroepingsrecht
U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde voor de toekomst in te trekken zonder uw redenen te hoeven noemen door uw gebruikersaccount te deactiveren.
In dit geval heeft u geen toegang meer tot functies van onze website die exclusief zijn voor geregistreerde gebruikers.

8.1.3 Doel van de verwerking
We verwerken uw gegevens om uw gebruikersaccount te beheren. Indien nodig geven we uw gegevens door aan onze partnerbedrijven binnen het kader van wat wettelijk toegestaan is, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract. Deze bedrijven zijn verplicht om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming; in het bijzonder mogen deze bedrijven de gegevens uitsluitend verwerken voor de uitvoering van hun taken namens ons en alleen in overeenstemming met onze instructies.

8.1.4 Bewaartermijn van uw gegevens
Uw gegevens worden bewaard zolang uw account geactiveerd blijft.
U bent op geen enkele wijze verplicht om uw persoonlijke gegevens te verstrekken, noch juridisch, nog contractueel. In dat geval is het echter niet mogelijk om het registratieproces te voltooien.

8.2 Bestelproces
8.2.1 Omvang van gegevensverwerking
Op onze websites heeft u de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen in onze webshop. Om deze bestelling uit te voeren, verwerken wij de gegevens die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt (o.a. naam, factuur- & afleveradres, e-mailadres, betalingsgegevens). We gebruiken deze gegevens om uw bestelling te verwerken en zo nodig contact met u op te nemen. 

8.2.2 Rechtsgrond
De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens met het oog op de verwerking van bestellingen is art. 6 (1) b) AVG. De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de verwerking van uw bestelling.

8.2.3 Doel van de verwerking
Het doel van de verwerking is de uitvoering van koopovereenkomsten die via onze online winkel zijn gemaakt, evenals klantenservice. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens ook om rechten te doen gelden die voortvloeien uit met u gesloten of gestarte contracten.

8.2.4 Bewaartermijn van uw gegevens
Wij verwerken uw gegevens voor de duur van onze contractuele relatie. Hieronder valt ook het aangaan van een overeenkomst (precontractuele rechtsverhouding). Uw gegevens worden verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijnen volgens het fiscaal en handelsrecht. Dit zijn 10 jaar voor boekhoudkundige documenten in overeenstemming met 147 (1) van het Duitse belastingwetboek (AO) en 6 jaar voor zakelijke documenten in overeenstemming met 257 (1) van het Duitse handelswetboek (HGB).
Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor het afsluiten van het contract.

8.3 Kredietbeoordeling
8.3.1 scope van gegevensverwerking
We behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens over te dragen (bijv. naam, adres) aan kredietbureaus voor het uitvoeren van een kredietcontrole. De overdracht van gegevens aan kredietbureaus vindt uitsluitend plaats in het kader van wat wettelijk is toegestaan, voor de analyse van uw eerdere betalingsgedrag en voor de beoordeling van het risico van wanbetaling op basis van wiskundig-statistische procedures met behulp van adres gegevens evenals voor de verificatie van uw adres (controle van leverbaarheid). Afhankelijk van het resultaat van de kredietcontrole kunnen we u mogelijk geen individuele betaalmethoden aanbieden. Wij geven uw gegevens door aan onze dienstverlener Dun & Bradstreet Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt, Duitsland, voor zover wettelijk toegestaan. Meer informatie is te vinden in hun privacybeleid op https://www.dnb.com/utility-pages/privacy-policy.html.

8.3.2 Rechtsgrond
De rechtsgrond voor de overdracht van uw persoonsgegevens voor kredietbeoordeling is art. 6 (1) b) & f) AVG. We hebben een legitiem belang bij het voorkomen van wanbetalingen.

8.3.3 Doel van de verwerking
Door kredietcontroles uit te voeren, willen we het risico op wanbetalingen minimaliseren.

8.3.4 Bewaartermijn van uw gegevens
Wij verwerken uw gegevens voor de duur van onze contractuele relatie. Hieronder valt ook het aangaan van een overeenkomst (precontractuele rechtsverhouding). Uw gegevens worden verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijnen volgens het fiscaal en handelsrecht. Dit zijn 10 jaar voor boekhoudkundige documenten in overeenstemming met 147 (1) van het Duitse belastingwetboek (AO) en 6 jaar voor zakelijke documenten in overeenstemming met 257 (1) van het Duitse handelswetboek (HGB).
Het verstrekken van uw persoonsgegevens is nodig voor het uitvoeren van een kredietbeoordeling.

8.4 Integratie van de Trusted Shops Trustbadge
8.4.1 Omvang van gegevensverwerking
Op onze website zijn Trusted Shops widgets geïntegreerd om Trusted Shops diensten weer te geven (bijv. keurmerk, verzamelde beoordelingen) en om Trusted Shops producten aan kopers aan te bieden nadat ze een bestelling hebben geplaatst.

Dit dient om onze legitieme belangen bij optimale marketing te beschermen door veilig winkelen in overeenstemming met art. 6 (1) p. 1 punt f) AVG, die prevaleren in het kader van een belangenafweging. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland, met wie wij volgens art. 26 AVG. Hieronder informeren wij u over de essentiële contractuele inhoud volgens art. 26 (2) AVG in het kader van dit privacybeleid.

De trustbadge wordt verstrekt als onderdeel van een gezamenlijke verantwoordelijkheid door een Amerikaanse CDN-provider (netwerk voor inhoudslevering). Een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door standaardbepalingen inzake gegevensbescherming en andere contractuele maatregelen. Raadpleeg hun privacybeleid voor meer informatie over de gegevensbescherming van Trusted Shops GmbH.
 Bij de toegang tot de Trustbadge slaat de webserver automatisch een serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, de datum en tijd van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en documenteert de oproep. Het IP-adres wordt direct na het verzamelen geanonimiseerd, zodat de opgeslagen gegevens niet persoonlijk aan u kunnen worden toegewezen. De geanonimiseerde gegevens worden met name gebruikt voor statistische doeleinden en voor foutanalyse.

Na voltooiing van de bestelling wordt uw e-mailadres, dat wordt gehasht door een cryptologische eenrichtingsfunctie, doorgegeven aan Trusted Shops GmbH. De rechtsgrond is art. 6 (1) punt f) AVG. Dit dient om te controleren of u al voor diensten bij Trusted Shops GmbH bent geregistreerd en is daarom noodzakelijk voor de vervulling van de doorslaggevende legitieme belangen van ons en van Trusted Shops bij het bieden van kopersbescherming gekoppeld aan de specifieke bestelling in elk geval en de transactie-evaluatie diensten op grond van art. 6 (1) punt f) AVG. Als dit het geval is, vindt verdere verwerking plaats in overeenstemming met de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops. Als u zich nog niet heeft aangemeld voor hun diensten, krijgt u hiervoor de gelegenheid. Verdere verwerking na registratie is ook afhankelijk van de contractuele overeenkomst met Trusted Shops GmbH. Als u zich niet registreert, worden alle verzonden gegevens automatisch verwijderd door Trusted Shops GmbH en is een persoonlijke referentie dan niet meer mogelijk.

In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid die tussen ons en Trusted Shops GmbH bestaat, verzoeken wij u om met vragen over gegevensbescherming bij voorkeur contact op te nemen met Trusted Shops GmbH en uw rechten te doen gelden via de contactmogelijkheden die zijn vermeld in de hierboven gelinkte informatie over gegevensbescherming. Los daarvan kunt u echter altijd contact opnemen met de verantwoordelijke van uw keuze. Uw aanvraag wordt dan, indien nodig, doorgestuurd naar de andere verantwoordelijke partij.

9. Sociale media

We exploiteren online aanwezigheid op sociale netwerken en platforms (aanwezigheid op sociale media). We publiceren en delen regelmatig inhoud, aanbiedingen en productaanbevelingen op onze aanwezigheid op sociale media.
 
9.1 Omvang van verwerking
Bij elke interactie op onze aanwezigheid op sociale media worden uw persoonlijke gegevens automatisch verzameld en opgeslagen door de exploitanten van het respectieve sociale netwerk voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Het kan niet worden uitgesloten dat de verzamelde gegevens ook buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan onder meer de handhaving van de rechten van betrokkenen bemoeilijken. Met behulp van pseudoniemen worden zogenaamde gebruiksprofielen gemaakt van de verzamelde gegevens. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de sociale netwerken advertenties te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij uw interesses. Voor deze doeleinden worden cookies of vergelijkbare technologieën die uw gebruiksgedrag registreren, op uw apparaat opgeslagen.
 
We verzamelen over het algemeen alle communicatie, inhoud en andere informatie die u met ons deelt wanneer u onze aanwezigheid op sociale media bezoekt, bijvoorbeeld wanneer u iets op een van onze sociale media plaatst of ons privéberichten stuurt. Daarnaast kunnen we, als je een account hebt met het relevante sociale netwerk, je openbare gegevens, zoals je gebruikersnaam, informatie in je openbare profiel en inhoud die je deelt met een publiek zien, afhankelijk van je privacy-instellingen.
 
Het type, de omvang en de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens in sociale netwerken worden primair bepaald door de exploitanten van de sociale netwerken. Voor meer informatie over de gegevensverwerking door de betreffende aanbieder, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de betreffende aanbieder:
 

 
9.2 Gebruiksanalyse (Page Insights)
We hebben een Facebook-fanpagina. In deze context biedt Facebook ons page insights. Bij elk van uw interacties met fanpagina's registreert Facebook uw gebruiksgedrag door middel van cookies en vergelijkbare technologieën. Dit zijn geanonimiseerde statistieken die ons informatie kunnen geven over hoe gebruikers omgaan met onze berichten of andere inhoud. Een toekenning aan uw persoon is niet mogelijk. We hebben geen toegang tot de persoonlijke gegevens die door Facebook worden gebruikt om page insights te creëren ("page insight gegevens"). De selectie en verwerking van page insights gegevens wordt uitsluitend door Facebook gedaan.
 
Page Insights geven ons inzicht in hoe u onze fanpagina's gebruikt, wat uw interesses zijn in onze fanpagina's en welke onderwerpen en inhoud bijzonder populair zijn. Dit stelt ons in staat om onze fanpagina-activiteiten te optimaliseren, bijvoorbeeld door beter in te spelen op de interesses en gebruiksgewoonten van ons publiek bij het plannen en selecteren van onze inhoud.
 
Wij en Facebook zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens in verband met Page Insights. Hiertoe hebben wij en Facebook een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd welk bedrijf aan welke gegevensbeschermingsverplichtingen onder de AVG voldoet met betrekking tot de verwerking van Page Insights gegevens.
 
U kunt de overeenkomst met Facebook hier bekijken: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Een compilatie van de belangrijkste inhoud van deze overeenkomst (inclusief een lijst met Page Insights gegevens vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
 
9.3 Rechtsgrond
Als u om toestemming wordt gevraagd door de respectieve exploitant van het sociale netwerk, is de rechtsgrond voor gegevensverwerking artikel 6 (1) a) AVG. Anders is de rechtsgrond artikel 6 (1) punt f) AVG. Wij hebben een doorslaggevend legitiem belang bij een optimale presentatie van onze aanbiedingen en een effectieve communicatie met onze klanten en geïnteresseerden.
Recht op herroeping
U heeft het recht uw toestemming te allen tijde te herroepen voor de toekomst, zonder argumentatie.
Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens in het kader van het gebruik van onze aanwezigheid op sociale media, heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking via de volgende links, afhankelijk van de aanbieder van het sociale netwerk: 
Het intrekken van uw toestemming kan de functionaliteiten van onze websites of het betrokken sociale netwerk beperken.
 
Recht op bezwaar
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens zonder argumentatie, en dit geldt dan voor de toekomst. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar de-data-protection@igus.net.
We zullen alle verwerking van uw persoonlijke gegevens staken tenzij we ofwel dwingende legitieme redenen kunnen aantonen voor onze verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden overtreden, ofwel de verwerking dient het doel van het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Voor de verwerking van uw gegevens over page insights samen met Facebook, zijn we met Facebook overeengekomen dat Facebook hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor het verstrekken van informatie over de verwerking van uw gegevens over page insights en voor het mogelijk maken dat u uw rechten inzake gegevensbescherming onder de AVG kunt uitoefenen (bijv. recht op bezwaar). Meer informatie over uw gegevensbeschermingsrechten in verband met Page Insights en hoe u deze rechtstreeks met Facebook kunt uitoefenen, vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
 
U kunt uw rechten ook uitoefenen in verband met verwerkingsactiviteiten die betrekking hebben op onze gezamenlijke verantwoordelijkheid met Facebook met ons, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar de-data-protection@igus.net. In dit geval zullen wij uw verzoek onverwijld naar Facebook doorsturen.

9.4 Doel van de verwerking
Door onze online aanwezigheid willen we een effectieve communicatie met onze klanten en geïnteresseerden bereiken en de presentatie van onze aanbiedingen optimaliseren.
 U bent op geen enkele wijze verplicht om uw persoonlijke gegevens te verstrekken, noch juridisch, nog contractueel. Echter, wanneer u ervoor kiest uw persoonlijke gegevens niet te verstrekken kan dit de functionaliteit van onze websites beperken.

 

10. Sociale plug-ins

Onze websites maken gebruik van sociale plug-ins, die worden aangeboden door externe aanbieders van sociale netwerken. Deze plug-ins kunnen interactie-elementen of inhoud zijn (afbeeldingen, video's of tekstbijdragen). We gebruiken de sociale plug-ins van de volgende externe providers:

10.1 YouTube
YouTube is een dienst van de aanbieder YouTube LLC ("YouTube"), 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. YouTube LLC is een dochteronderneming van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Voor YouTube-video's die op onze site zijn ingesloten, is de uitgebreide gegevensbeschermingsinstelling ingeschakeld. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens alleen door YouTube worden verwerkt wanneer u een YouTube-video afspeelt die op onze webpagina's wordt aangeboden. Op https://policies.google.com/privacy vindt u meer informatie over de gegevensverwerking door YouTube en uw rechten en beschermingsopties in dit verband.

11. Rechten van de betrokkene

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, bent u een betrokkene volgens art. 4 nr. 1 AVG met de volgende rechten jegens ons:

 • Recht op informatie (art. 15 AVG)
 • Recht op rectificatie (art. 16 AVG)
 • Recht op verwijdering (art. 17 AVG)
 • Recht op beperking van verwerking (art. 18 AVG)
 • Recht op raadpleging (art. 19 AVG)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)
 • Recht op bezwaar (art. 21 AVG)
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG)
 • Recht om uw toestemmingsverklaring in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming (art. 7 (3) AVG)
  U hebt het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naarde-data-protection@igus.net.De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming is uitgevoerd.
Recht van bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6 (1) e) of f) te allen tijde met effect voor de toekomst. Dit geldt ook voor eventuele profilering op basis van deze bepalingen.
We zullen alle verwerking van uw persoonlijke gegevens staken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor onze verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.

 
Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op viade-data-protection@igus.net.
 
We willen u erop wijzen dat we in sommige gevallen aanvullende informatie van u moeten vragen om uw identiteit te bevestigen. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat we uw gegevens bijvoorbeeld niet per ongeluk aan onbevoegde partijen overhandigen.
Wij hanteren geen geautomatiseerde besluitvorming op onze websites.

12. Beveiliging

Wij gebruiken technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. We verbeteren continu onze veiligheidsmaatregelen volgens de stand van de techniek.

13. Verantwoordelijkheid voor externe inhoud

Onze websites bevatten links naar websites van externe partijen. Wij hebben geen invloed op en hebben geen controle over de naleving door deze partijen van de geldende privacyregelgeving. Als u van mening bent dat gelinkte externe sites de toepasselijke wetgeving schenden of anderszins ongepaste inhoud hosten, laat het ons dan weten. We zullen uw melding bekijken en indien nodig de externe link verwijderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en beschikbaarheid van de gelinkte externe websites.

14. Geldigheid van dit privacybeleid

Door doorontwikkeling van onze websites kan het nodig zijn om het privacybeleid aan te passen. We behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid voor de toekomst. De versie die beschikbaar is op het moment van uw bezoek aan de website is van toepassing.The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.